Theodolite Sokkia DTX40

Theodolites Sokkia
 
Sokkia DTX40