Rotary hammer Hikoki DH24PH2

Rotary hammers Hikoki
 
Hikoki DH24PH2